Drobečková navigace

O mluvící tužce

Multimediální výuka dětí

Mimořádné vlastnosti Mluvící tužky, která byla vyvinuta na základě nejmodernějších technologií a mnohaletých poznatků ve spolupráci s učiteli, rodiči a dětmi, nám dovolují využít tento elektronický nástroj především k poslechové výuce cizího jazyka. Umožňuje multimediální způsob výuky celosvětově označovaný jako U-learning (pochází z anglického "ubiquitous" = všudypřítomný, všude se vyskytující).

Nejefektivnější forma učení

Nevtíravou a zábavnou formou podporuje rozvoj řeči - verbální, postřeh - senzorické, pohyby rukou - jemné motorické - vlastnosti, a vede tak pomocí hry k zdravému rozvoji dovedností dítěte. Podporuje všeobecný zájem o knihy, nalézání odpovědí, uvědomování si možností mluvit cizím jazykem. Multimediální spojení mluvených výrazů a obrazových vjemů je několikanásobně efektivnější forma pro dlouhodobé zapamatování nových informací.

Vyšší efektivnost zapamatování

Vědecké výzkumy potvrzují mnohem vyšší efektivnost zapamatování mluvených výrazů ve spojení s obrazovým vjemem. Jelikož v našem mozku dochází k ukládání mluvených a obrazových informací různým způsobem, člověku stačí několikrát slyšet výraz přiřazený obrazu a dojde k jeho efektivnějšímu zapamatování než běžným „naučením" jen formou poslechu nebo čtení. Taktéž opětovné vyvolání takového výrazu (spojeného s obrazem) je několikanásobně rychlejší a přirozenější než úporné vzpomínání na konkrétní slovíčko.

V praxi to znamená, že výraz (mluvený nebo psaný) musí člověk zopakovat cca 200x, aby byl spolehlivě uložen do dlouhodobé paměti. Jeho pozdější vyvolání trvá cca 60 ms. Oproti tomu pro zapamatování výrazu spojeného s obrazem postačí zopakování cca 20x a následné vyvolání informace je 3x rychlejší než v předchozím případě. V případě dětí je uvedený popis ještě mnohem efektivnější vhledem k otevřenosti mozkové kapacity pro učení se.

Zvláště vhodné je takové řešení pro rozvíjení schopností malých dětí, které začínají poznávat svět a velmi rychle se učí. Mluvící tužka tak může výrazně pomoci při učení mateřského jazyka, poznávání barev, zvířat, názvů věcí atd. Mluvící tužku mohou využívat samozřejmě také studenti a dospělí, především pro výuku cizích jazyků nebo jako nevšední způsob zábavy.

Učení formou hry

Například v pohádkových knihách můžete poslouchat zdramatizované příběhy a dialogy postav, v knihách se zvířaty se děti naučí rozpoznávat jejich hlasy i názvy, v dalších výukových publikacích odposlouchávají jednoduchou konverzaci na různá témata a činnosti. Tiskoviny, které spolupracují s Mluvící tužkou, jsou opatřeny speciální tiskovou vrstvou vytvořenou při výrobě, ve které jsou zakódovány informace pro vazbu na zvukové soubory
v tužce. Jednotlivá anglická slovíčka si můžete v některých publikacích také nechat hláskovat, vše se správnou výslovností, bez nutnosti odborného lektora.

Mluvící tužka je interaktivní nástroj a dokáže být kamarádem jak pro Vaše dítě, tak pro celou rodinu.


Věříme, že i vy oceníte její ojedinělé vlastnosti.

nahoru